Verejné obstarávania - kompletný zoznam

Najnovšie verejné obstarávania
Obstarávateľ Názov zákazky Hodnota Zverejnené
Košický samosprávny krajZriadenie cezhraničných cyklotrás spájajúcich obce v regióne Veľkého Miliča s využitím jestvujúcich ciest a ich ...68 467 €21.11.2014
Technická univerzita v KošiciachZariadenie laboratória31 357 €21.11.2014
Exportno-importná banka Slovenskej republikyDodávka zemného plynu pre EXIMBANKU SR90 000 €21.11.2014
Univerzita Komenského v BratislavePrekladateľské a tlmočnícke služby pre potreby UK200 000 €21.11.2014
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. (skratka VPP SPU, s.r.o.)Kompletné kŕmne zmesi pre ošípané65 300 €21.11.2014
Generálna prokuratúra SRDátové view pre synchronizáciu údajov2 000 €21.11.2014
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúraRevízia a drobné opravy hasiacich a dusíkových fliaš z techniky letectva a protivzdušnej obrany125 000 €21.11.2014
Obec SlovanyKomplexné riešenie biologických odpadov v Obci Slovany.36 500 €21.11.2014
Základná školaVýmena okien243 350 €21.11.2014
Mesto LevicePrevádzka a údržba jazierka, fontán a závlahového systému131 667 €21.11.2014
Psychiatrická nemocnica Prof. MatulayaElektrická energia20 000 €21.11.2014
Slavomír Sládek VELOSPRINT SNákup technológie na výrobu bicyklových kolies67 666 €21.11.2014
Obec BeňušZateplenie obvodového plášťa a strechy základnej školy82 975 €21.11.2014
Obec ČoltovoNÁJOMNÉ BYTY vrátane technickej vybavenosti733 000 €21.11.2014
Obec Liptovská OsadaObnova verejného osvetlenia obce Liptovská Osada218 559 €21.11.2014
LESY Slovenskej republiky, štátny podnikES Topoľčany protihluková stena75 472 €21.11.2014
LESY Slovenskej republiky, štátny podnikHB Žalobín - povodňová škoda63 380 €21.11.2014
LESY Slovenskej republiky, štátny podnikZvernica Karná - elektrická prípojka VN - Trafostanica85 047 €21.11.2014
Mesto TornaľaStravné poukážky pre zamestnancov Mestského úradu Tornaľa24 334 €21.11.2014
Agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky pre štrukturálne fondy EÚTelefónne služby pevnej siete a mobilné telekomunikačné služby a mobilné telekomunikačné zariadenia139 000 €21.11.2014
stránka 1 z 2620 ... nasledujúca stránka (2) >> | Najstaršie obstarávania