Verejné obstarávania - kompletný zoznam

Najnovšie verejné obstarávania
Obstarávateľ Názov zákazky Hodnota Zverejnené
Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s.Dobudovanie a intenzifikácia ČOV Kežmarok16 393 200 €18.04.2014
Štátny geologický ústav Dionýza ŠtúraŠpeciálne prístrojové vybavenie pre projekty1 548 570 €18.04.2014
Národný onkologický ústavKomplexná dodávka zdravotníckej techniky pre potreby Kliník a oddelení Národného onkologického ústavu.530 913 €18.04.2014
Nemocnice s poliklinikami n.o.Dodávka potravín pre potreby nemocnice v Leviciach a Topoľčanoch81 647 €18.04.2014
Základná školaNákup techniky pre projekt Moderná škola pre život59 100 €18.04.2014
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republikyKomplexné poskytovanie služieb spojených so zabezpečovaním dopravných cenín1 260 000 €18.04.2014
Hlavné mesto SR BratislavaGeodetické služby320 000 €18.04.2014
City-Arena a.s.Výstavba SO B03 - Štadión Antona Malatinského13 199 870 €18.04.2014
Centrum vedecko-technických informácií SRModernizácia funkcionalít a rozšírenie licencií aplikačného programového vybavenia systému na odhaľovanie plagiátov ...116 500 €18.04.2014
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúraVykonávanie letových overovaní leteckých pozemných informačných systémov (LPIS) a rádiolokačnej techniky220 000 €18.04.2014
Obec MalachovRekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia? €18.04.2014
Mesto PopradNasvietenie priechodov pre chodcov v Poprade.52 756 €18.04.2014
Centrum vedecko-technických informácií SRPoistenie majetku23 127 €18.04.2014
Dopravný podnik mesta Prešov, akciová spoločnosťPohonné hmoty221 209 €18.04.2014
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v TrnaveZabezpečenie leteckej prepravy osôb pri pracovných cestách125 000 €18.04.2014
Mesto SereďRevitalizácia zámockého parku v Seredi - časť amfiteáter180 000 €18.04.2014
NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKAKonzultačné služby pre McAfee produkty28 000 €18.04.2014
Nemocnica Poprad a. s.Stavebné úpravy pre Uroskop RTG Omnia Siemens.? €18.04.2014
Mesto HlohovecObnova a rekonštrukcia objektu na ul. Podzámska 16 v Hlohovci158 960 €18.04.2014
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, RektorátDodávka komponentov a príslušenstva k PC a ďalšej výpočtovej technike100 000 €18.04.2014
stránka 1 z 2053 ... nasledujúca stránka (2) >> | Najstaršie obstarávania