Verejné obstarávania - kompletný zoznam

Najnovšie verejné obstarávania
Obstarávateľ Názov zákazky Hodnota Zverejnené
INDUSTRY LOGISTICS & MANAGEMENT, s.r.o.Nákup strojného zariadenia.3 726 276 €22.12.2014
Združenie obcí Veselé ČOVBorovce, Rakovice, Veselé, Dubovany - dobudovanie verejnej kanalizácie, Veselé - rekonštrukcia a dostavba obecnej ČOV ...13 753 249 €22.12.2014
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.KREMNICA - KANALIZÁCIA A ČOV10 845 666 €22.12.2014
Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republikyKoncesia na projektovanie, výstavbu, financovanie, prevádzku a údržbu úsekov diaľnice D4 Jarovce - Rača a rýchlostnej ...? €22.12.2014
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republikyGeologický prieskum pravdepodobných environmentálnych záťaží metódami diaľkového prieskumu Zeme, špeciálnymi ...? €22.12.2014
Technické služby mesta GalantaZneškodňovanie zmesového a objemného komunálneho odpadu na skládke odpadov825 000 €22.12.2014
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.Výkon stavebného dozoru na stavbe: Trhovište, Bánovce nad Ondavou - kanalizácia a ČOV272 980 €22.12.2014
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.Výmena a záručný servis meračov fyzikálnych veličín v tuneli Branisko315 000 €22.12.2014
GEODETICCA VISION, s.r.o.Nákup technológie - serverového riešenia143 000 €22.12.2014
Slovenská akadémia vied (SAV)Nábytok SAV Bratislava3 300 000 €22.12.2014
Slovenská akadémia vied (SAV)Nábytok SAV Košice480 000 €22.12.2014
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.Sústava na odkanalizovanie a čistenie odpadových vôd v okrese Prievidza - Aglomerácia Sebedražie - stavebný dozor ...240 468 €22.12.2014
RAVENA, s.r.o.Nákup poľnohospodárskej techniky.161 000 €22.12.2014
Univerzita Konštantína Filozofa v NitreMonitorovanie objektov prostredníctvom elektronického zabezpečovacieho systému na hlásenie narušenia objektu pripojením na ...? €22.12.2014
Mestská časť Bratislava - Staré MestoZmena účelu využitia priestorov na MŠ Heydukova II. etapa141 000 €22.12.2014
Obec Ipeľský SokolecIPEĽSKÝ SOKOLEC - ODVODŇOVACIE PRIEKOPY V OBCI87 218 €22.12.2014
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúraZABEZPEČENIE SERVISNÝCH OPRÁV SYSTÉMOV LPIS A RL PVO191 150 €22.12.2014
Slovenský plynárenský priemysel, akciová spoločnosťZhotovenie stavby „BA, Plynárenské múzeum – rekonštrukcia strechy"? €22.12.2014
Obec PohraniceKúpa 8 bytových jednotiek v obci Pohranice.? €22.12.2014
Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s.Zabezpečovanie leteniek na zahraničné pracovné cesty? €22.12.2014
stránka 1 z 2698 ... nasledujúca stránka (2) >> | Najstaršie obstarávania