Verejné obstarávania - kompletný zoznam

Najnovšie verejné obstarávania
Obstarávateľ Názov zákazky Hodnota Zverejnené
Nemocnica s poliklinikou Dunajská Streda, a.s.Full HD laparoskopicko - endoskopické vybavenie135 000 €23.07.2014
Obec BátovceKOMUNITNÉ CENTRUM BÁTOVCE136 750 €23.07.2014
Obec MartovceZNÍŽENIE ENERGETICKEJ NÁROČNOSTI OBECNÝCH BUDOV V MARTOVCIACH197 275 €23.07.2014
Obec Ipeľský SokolecZNÍŽENIE ENERGETICKEJ NÁROČNOSTI OBECNÝCH BUDOV IPEĽSKÝ SOKOLEC190 102 €23.07.2014
Obec DulovceRekonštrukcia budovy ZŠ súpisné číslo 58 v Dulovciach102 711 €23.07.2014
Mestská časť Bratislava - Staré MestoOprava výtlkov na komunikáciách v správe Mestskej časti Bratislava- Staré Mesto170 000 €23.07.2014
Alica Bertóková AGROALYAModernizácia fariem Alica Bertóková AGROALYA159 485 €23.07.2014
Kysucká nemocnica s poliklinikou Čadcanemocničné lôžka42 000 €23.07.2014
Zuzana Minková - I.K.A.Sklad a pozberová úprava ovocia a zeleniny250 700 €23.07.2014
"DUNAJ", Zariadenie sociálnych služieb KováčovRekonštrukcia a modernizácia objektov ZSS Kováčov - rekonštrukcia kuchyne - časť vzduchotechnika.75 000 €23.07.2014
LESY Slovenskej republiky, štátny podnikFóliovník 2304 m2, Škôlkárske stredisko Hladomer417 092 €23.07.2014
Žilinský samosprávny krajMäso a mäsové výrobky pre ŠJ Gymnázium Veľká okružná, Žilina48 000 €23.07.2014
Ústav na výkon trestu odňatia slobodyNákup materiálu keper Cloudburst100 980 €23.07.2014
SLUŽBA mestský podnik StropkovSeparovaný zber a Zberný dvor vyseparovaných odpadov pre Mesto Stropkov a 24 obcí nákup zberných nádob a kontajnerov ...193 222 €23.07.2014
Slovenská správa ciestČinnosť stavebného dozoru pre stavbu Cesta I/68 Mníšek nad Popradom štátna hranica SR/PR, preložka cesty.83 458 €23.07.2014
Jazykovedný ústav Ľ. Štúra SAVZabezpečovanie stravovacích služieb formou stravných poukážok.39 500 €23.07.2014
Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné HágyAntitrombotické činidlá 201447 530 €23.07.2014
Slovenská poľnohospodárska univerzita v NitreTlačiarenské služby4 655 €23.07.2014
Štátna veterinárna a potravinová správa Slovenskej republikyDodanie vakcíny na orálnu imunizáciu líšok proti besnote a jej letecké položenie.155 073 €23.07.2014
Mestská čast Bratislava - Podunajské BiskupiceRekonštrukcia strechy - Knižnica Latorická 240 000 €23.07.2014
stránka 1 z 2290 ... nasledujúca stránka (2) >> | Najstaršie obstarávania