Verejné obstarávania - kompletný zoznam

Najnovšie verejné obstarávania
Obstarávateľ Názov zákazky Hodnota Zverejnené
Základná školaOPRAVA BAZÉNA SLÚŽIACÉHO PRE 10 ZŠ84 000 €20.10.2014
Obec Borský MikulášRekonštrukcia verejného osvetlenia v obci Borský Mikuláš300 000 €20.10.2014
Detská fakultná nemocnica s poliklinikou BratislavaMaliarske a natieračské práce397 860 €20.10.2014
EKO - podnik verejnoprospešných služiebZametacia nadstavba nosiča zn. REFORM Muli T 10 X79 000 €20.10.2014
Obec ZliechovZníženie energetickej náročnosti úpravou obvodového a strešného plášťa základnej a materskej školy Zliechov. ...160 013 €20.10.2014
Obec HôrkaRealizácia komunikácií - vrchná stavba, obec Hôrka59 750 €20.10.2014
Technická univerzita v KošiciachVýmena okien a dverí pre objekty TUKE415 015 €20.10.2014
Trnavský samosprávny krajVypracovanie strategických dokumentov178 227 €20.10.2014
Inštitút nukleárnej a molekulárnej medicínyRádiofarmaká a rádionuklidové generátory187 000 €20.10.2014
Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné HágyKontrastné látky48 768 €20.10.2014
Poľnohospodárske družstvo Radošinka Veľké RipňanyZvýšenie výkonu a modernizácia pozberovej úpravy obilia122 000 €20.10.2014
EKO - podnik verejnoprospešných služiebNákup dvoch nových 7-miestnych úžitkových vozidiel pre EKO-podnik VPS? €20.10.2014
Obec VarínViacúčelové ihrisko ZŠ Varín92 910 €20.10.2014
Mesto Kysucké Nové MestoSpevnené plochy pri BD v Kysuckom Novom Meste58 000 €20.10.2014
Obec Horné OrešanyRekonštrukcia miestnych komunikácií v Obci Horné Orešany? €20.10.2014
Slovenská agentúra životného prostrediaNávrh technológií pre environmentálne vhodné zneškodnenie POPs odpadov a zmesí31 330 €20.10.2014
Slovenská agentúra životného prostrediaChemické analýzy vzoriek z lokalít agrochemických skladov53 825 €20.10.2014
MARIANUM - Pohrebníctvo mesta BratislavyRealizácia spevnených plôch na cintorínoch mestská časť Bratislava Prievoz mestská časť Bratislava Podunajské ...63 400 €20.10.2014
Stredná odborná škola Hviezdoslavova 5, RožňavaNákup IKT47 040 €20.10.2014
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová ( skrátený názov "SOŠ Handlová")Zariadenie, vybavenie a didaktické pomôcky.119 382 €20.10.2014
stránka 1 z 2539 ... nasledujúca stránka (2) >> | Najstaršie obstarávania