Verejné obstarávania - kompletný zoznam

Najnovšie verejné obstarávania
Obstarávateľ Názov zákazky Hodnota Zverejnené
Obec Horné SrnieRekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia obce Horné Srnie234 207 €01.07.2015
Mesto Svätý JurModernizácia, oprava a prevádzka cestnej dopravnej signalizácie (CDS) v meste Svätý Jur50 000 €01.07.2015
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodinyZabezpečenie prekladateľských a tlmočníckych služieb42 377 €01.07.2015
NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKANákup úžitkového motorového vozidla kategórie N127 500 €01.07.2015
Mesto Svätý JurMestský úrad, Rekonštrukcia pamiatkového objektu - Hlavné schodisko68 555 €01.07.2015
Mesto VrábleRekonštrukcia palubovky v T1858 333 €01.07.2015
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže (GR ZVJS)Rovnošata pre psovoda34 400 €01.07.2015
Obec SlavkovceRekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia obce Slavkovce33 526 €01.07.2015
JAMP SVORADA s.r.o.Sústružnícke centrum a vertikálne obrábacie centrum475 800 €01.07.2015
Fakultná nemocnica s poliklinikou ŽilinaAnalgetiká58 845 €01.07.2015
CLARITAS n.o.Špeciálne osobné motorové vozidlo26 993 €01.07.2015
Školský internátVýmena okien118 085 €01.07.2015
Obec HradišteVybudovanie digitálneho kamerového systému - obec Hradište149 800 €01.07.2015
Ing. Jaroslav Černý CEFAZvýšenie energetickej efektívnosti výrobných priestorov CEFA? €01.07.2015
Dušan Šustek - IT. NIKA & VIKA SKBudova pre obchod a služby – podpora podnikateľských aktivít v cestovnom ruchu? €01.07.2015
Mesto TopoľčanyBudovanie a modernizácia verejného osvetlenia mesta Topoľčany373 259 €01.07.2015
Obec ĎačovMultifunkčné ihrisko s povrchom z umelej trávy92 499 €01.07.2015
Obec NeporadzaVybudovanie digitálneho kamerového systému - obec Neporadza150 435 €01.07.2015
Obec NolčovoProtipovodňové úpravy koryta toku Ráztoky166 201 €01.07.2015
Fakultná nemocnica s poliklinikou ŽilinaAntitrombotické činidlá137 327 €01.07.2015
stránka 1 z 3120 ... nasledujúca stránka (2) >> | Najstaršie obstarávania