Verejné obstarávania - kompletný zoznam

Najnovšie verejné obstarávania
Obstarávateľ Názov zákazky Hodnota Zverejnené
Agro Building s.r.o.„Dodávka úžitkového vozidla na prepravu rýb, typ pick up – pre Agro Building s.r.o.“39 950 €23.04.2014
Mesto MalackyRekonštrukcia miestnych komunikácií a chodníka.? €23.04.2014
Technická univerzita vo Zvolene - RektorátŠkolenia pre potreby projektu ITMS 2611023008725 077 €23.04.2014
Žilinská univerzita v Žiline - RektorátDodávka modulárnych softvérových prostredí66 485 €23.04.2014
Úrad pre verejné obstarávanieZabezpečenie stravovacích služieb formou stravovacích poukážok28 677 €23.04.2014
IUVENTAoskytnutie stravovania, ubytovania a prenájom priestorov na zabezpečenie vzdelávacích aktivít RABAKA a zážitkových ...56 681 €23.04.2014
Krajský súd v BratislaveZabezpečenie stravovania zamestnancov Krajského súdu v Bratislave formou stravovavcích poukážok.206 999 €23.04.2014
GET group, s.r.o.Spracovateľský a predajný stánok pre mäsové výrobky na samochodnom podvozku – malý1 090 000 €23.04.2014
GET group, s.r.o.Spracovateľské, chladiarenské a predajné stánky pre mäsové výrobky1 100 000 €23.04.2014
GET group, s.r.o.Chladiace a mraziace boxy, komplexné riešenie chladenia objektu na spracovanie mäsa71 000 €23.04.2014
LESY Slovenskej republiky, štátny podnikLesnícke činnosti v ťažobnom procese na OZ Námestovo, LS Oravský Podzámok222 631 €23.04.2014
LESY Slovenskej republiky, štátny podnikLesnícke činnosti v ťažobnom procese na OZ Levice, LS Plášťovce184 241 €23.04.2014
GET group, s.r.o.Zariadenie objektu na spracovanie mäsa, včítane zariadení na tepelnú úpravu, údenie, sušenie a dozrievanie mäsa ...347 500 €23.04.2014
Fakultná nemocnica s poliklinikou ŽilinaLekárske plyny a oleje35 840 €23.04.2014
Nemocnica pre obvinených a odsúdených a Ústav na výkon trestu odňatia slobodyDodávka elektromyografického prístroja23 750 €23.04.2014
Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok - fakultná nemocnicaDodákové úžitkové vozidlá30 000 €23.04.2014
Mesto KošiceKošice, zvislé dopravné značenie pozemných komunikácií158 000 €23.04.2014
Hlavný banský úradNákup nového motorového vozidla13 790 €23.04.2014
Obec SoblahovÚprava a rekonštrukcia povrchov MK Dolné Záhrady Soblahov55 000 €23.04.2014
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republikyKomerčné zdravotné pripoistenie26 428 €23.04.2014
stránka 1 z 2057 ... nasledujúca stránka (2) >> | Najstaršie obstarávania